Att köpa en lägenhet eller ett hus i Spanien

Att köpa en bostad i Spanien är relativt enkelt och utgör inte något problem så länge de rätta åtgärderna följs. Enova Estates erbjuder ett av de största utbuden av lägenheter och hus till salu och uthyrning på Costa del Sol i Spanien. Vi guidar dig genom hela köpprocessenoch hjälper dig efteråt. Om du inte redan har en advokat, rekommenderar vi att du anlitar en att skydda dina intressen hela köpet. Vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med en svensktalande advokat. Vi arbeter med flera kompetenta advokater som har varit verksamma i många år här på solkusten.

Nedan en är en kort guide över köpprocessen.

Reservation

När du har beslutat dig för att köpa ett hus eller lägenhet, är det normalt förfarande i Spanien att placera en reservation. Det kan vara allt från 3.000 - 10.000 euro, beroende på köpeskillingen. Denna summa åtföljs av ett reservationsavtal som anger namn och id-nummer för köpare och säljare, avtalat försäljningspris och eventuella villkor som har avtalats vid köpet av bostaden. Reservationssumman betalas normalt till din advokat för att visa god tro och att ta bort den från marknaden. Det rekommenderas att aldrig betala en reservation direkt till ägaren.

Fastighetskontroll

Vid denna punkt kommer din advokat att börja genomföra de nödvändiga kontrollerna på fastigheten med det lokala fastighetsregistret för att säkerställa att alla fastighetens dokument är i rätt ordning, att det inte finns några embargon eller skulder på fastigheten och att den person som säljer egendomen är faktiskt ägaren.

Privaträttsligt kontrakt

När advokaten är övertygad om att allt är i rätt ordning, då kommer köpare och säljare att underteckna ett privat köpeavtal (en Compraventa) och köparen kommer att betala en 10% deposition (minus den ursprungliga reservationssumman). I detta avtal är köpare och säljarens identiteter fastställda och anges tillsammans med det överenskomna försäljningspriset och datum för den slutliga överföringen av egendomen från säljare till köpare. Om köparen bestämmer sig för att dra sig köpet i detta skede, så förlorar köparen sin insättning och om säljaren drar sig ur kommer de att tvingas återbetala det dubbla insatta beloppet till köparen, om inte annat avtalats.

Lagfart

Det sista steget är när du betalar resten pengarna ut och lagfarten (Escritura) undertecknas framför en notarius publicus. Efter att lagfarten har undertecknats, kommer din advokat att registrera fastigheten i köparens namn på det lokala fastighetsregistret.

Inköpskostnader

Köpare bör vara medveten om att det finns betydande inköpskostnader när du köper en fastighet i Spanien, som kommer att uppgå till cirka 12% till 14% av köpeskillingen. Denna består av följande:


  •     8% överlåtelseskatt eller 10% moms om det är en ny byggnad.
  •     1% i Advokatarvode (ungefär, beroende på advokaten)
  •     1% till 1,5% notarieavgifter
  •     1% till 1,5% lagfartsavgifter

Ovanstående avser att köpa en fastighet från en privatperson. I händelse av att du köper en fastighet av ett fastighetsbolag, har överlåtelseskatten ersätts med moms som för närvarande är 10% på fastighetskostnaden.

Annat pappersarbete som krävs för att köpa en fastighet

Spanska medborgare behöver bara identifiering (för alla personer vars namn kommer att visas på lagfarten).

Om du är en utländsk medborgare så kräver det spanska inrikesministeriet att du få ett certifikat om icke-hemvist, vilket i sin tur avgör ditt skatteregistreringsnummer, så att du kan signera lagfarten. Det kommer också att krävas senare för att betala skatt. Detta dokument är känt som en NIE nummer och kan antingen erhållas i person på den lokala polisstationen eller kan erhållas via din advokat för en liten avgift. Din advokat brukar hjälpa dig med detta.

Rekommendationer

Vi rekommenderar att öppna ett bankkonto när du ska börja köpa ett hus eller en lägenhet eftersom detta behövs för att köpa en fastighet och du bör även upprätta autogiro för allmännyttiga avgifter som el och vatten.

Vi rekommenderar också att skriva ett spanskt testamente. Detta avser bara tillgångar som är belägna i Spanien och behöver inte gälla tillgångar som ägs i Sverige eller andra länder. Detta kommer att förenkla boupptecknings-processen i en olyckliga händelse av dödsfall av fastighetsägaren och avsevärt minska kostnaderna och varaktigheten av processen.

Nyhetsbrev

Sign Up for Our Newsletter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, gratis!

Nya bostäder
Speciella bostäder